Over ons

Waar anderen stoppen, gaan wij door en bieden we nieuwe mogelijkheden. Waar geen positiviteit meer is, zorgen we voor nieuw vertrouwen. Waar problemen ondraaglijk worden, bieden we een passende oplossing. En waar protocollen en regels niet werken, creëren we een werkbaar kader

Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak lukt het ons vaak om het leven van onze cliënten een positieve draai te geven. Onze begeleiders hebben het vermogen om cliënten hun vertrouwen terug te geven. Hierdoor wordt hulp geaccepteerd, worden brandjes geblust en worden stappen voorwaarts gezet.

Met wie werken wij?

Veel van onze cliënten hebben problemen op meerdere leefgebieden. Vaak gaat het om een combinatie van persoonlijke problematiek (verstandelijke beperking, verslaving en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke problemen. Er is niet altijd een passende oplossing voor deze doelgroep. Dit kan zijn omdat het gedrag niet te tolereren is, of omdat het sociale netwerk van ouders en familie niet meer passend is. Deze cliënten zijn ‘te goed’ voor een opname en ‘te slecht’ om zelfstandig te wonen of te functioneren. Bij RadarUitvoering Zuid krijgen zij een serieuze kans, ze voelen zich door ons begrepen.

Wij streven met onze cliënten naar een betere maatschappelijke positie en beter sociaal welbevinden.

Welke zorg leveren we?

RadarUitvoering Zuid levert zorg in het kader van:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), voornamelijk Zorg in natura (Zin) en soms Persoonsgebonden budget (Pgb)
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz), alleen op basis van Persoonsgebonden budget (Pgb).

Vaak hebben cliënten al een zorgindicatie. Hierin staan de zorg- en begeleidingsbehoeften beschreven. Als dit niet het geval is, kunnen onze intake coördinatoren inschatten in hoeverre iemand in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Daar waar nodig kunnen wij hierbij ondersteuning bieden.

Onze doelstellingen en werkwijze

  • de kwaliteiten van de clienten en zijn omgeving maximaal benutten
  • begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven
  • stabiliteit en groei creeren op alle leefgebieden
  • zoveel mogelijk samenwerken met andere partijen om een krachtig netwerk te bouwen rondom de kwetsbare client.

Onze begeleiding verloopt in vijf fasen.
Fase 0: Intake en indicatie
Fase 1: Acuut
Fase 2: Stabiliseren
Fase 3: Groeien
Fase 4: Naar zelfstandigheid
Fase 5: Tijdens zelfstandigheid.

Lees hierover meer in onze brochure .

Download brochure Wonen .

Onze diensten

Ambulante begeleiding

Begeleiding is maatwerk. Aan de hand van de probleemgebieden en mogelijkheden van de cliënt formuleren we doelen. Zowel de cliënt, de verwijzende instantie en de begeleider van RadarUitvoering zijn hierbij nauw betrokken. Cliënt en begeleiders worden zorgvuldig gematched. Afhankelijk van de zorgvraag worden er een of twee begeleiders ingezet.

Onze begeleiding is constructief, confronterend, ondersteunend, actief, perspectief verbredend en onorthodox.

Client Petra:

Mijn moeder, waarmee ik bijna altijd ruzie had, vertelde dat er iemand op bezoek kwam om me te helpen. Ik had helemaal geen zin in die bemoeienis. Toch ben ik even aangeschoven. Het was een fijn gesprek over waar ik naar toe wil met mijn leven. Zelfs mijn moeder moest stil zijn en kreeg kritische vragen over haar houding naar mij. Dat vond ik mooi. Ook vertelde de medewerker van RadarUitvoering precies wat ze voor me konden doen

Begeleid wonen

We hebben verschillende vormen van woonbegeleiding:

  • 24-uurs woonbegeleiding
  • semi-begeleid wonen
  • kamertraining
  • kleinschalig wonen.

Quote van client Mario:

Door de woonbegeleiding van RadarUitvoering kan ik beter voor mezelf zorgen. Inkopen en koken doe ik samen met mijn begeleiders en dat gaat me steeds beter af! In het weekend kook ik soms zelfs voor mijn buren. Ook verzorg ik mezelf beter dan vroeger.

Enkele collega’s

Wij begeleiden cliënten in Limburg en Brabant met HBO opgeleide medewerkers die veel ervaring hebben met complexe problematiek. Op een breed terrein hebben we de expertise zelf in huis of binnen handbereik. Denk aan sociaal pedagogisch hulpverleners, maatschappelijk werkers, docenten, trainers, psychologen en gedragswetenschappers.

Onze begeleiders hebben het vermogen om cliënten hun vertrouwen terug te geven. Begeleiding wordt geaccepteerd, er worden brandjes geblust en stappen voorwaarts gezet

 

 

Onze hoofdlocatie: Roermondsestraat 13, 5912 AH Venlo
telefoon:   077 750 3788
email:  venlo@radaruitvoering.nl

Opdrachtgevers

Quote Wmo consulent:

RadarUitvoering laat cliënten niet snel vallen. Alleen veiligheid en het onbegeleidbaar zijn door bijvoorbeeld drugs- of psychische problematiek zijn uitsluitingscriteria. Wij werken graag met hen samen, zeker wanneer het om de meest kwetsbare en complexe cliënten gaat.

Vacatures

Commerciële en Ambitieuze REGIOMANAGER

36 u/wk – standplaats Venlo

Als regiomanager heb je een keyfunctie in de organisatie. Je hebt een zakelijk/commerciële rol en combineert deze met leidinggeven aan de teamcoaches. Jouw primaire doel is het vergroten van omzet door het versterken van het netwerk en uitbreiding van de opdrachtenportefeuille. Je maakt deel uit van het MT en rapporteert aan de directie.
Onze organisatie doorloopt een fase van vernieuwing. Dat doen wij samen met onze medewerkers, cliënten, opdrachtgevers en partners. We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Het (her)bepalen van identiteit, focus, zichtbaarheid zijn kernonderdelen van deze opgave. Om onze ambities waar te maken, hebben wij een topper, het spreekwoordelijke ‘neusje van de zalm’ nodig om ons hierbij te helpen.

Download vacature (PDF) 

Ondernemende en enthousiaste TEAMCOACH ambulante begeleiding

32-36 u/wk standplaats regio Limburg en Brabant

Als Teamcoach heb je een operationele, leidinggevende rol. Je maakt deel uit van het MT en rapporteert aan de regiomanager. Wij zijn bezig met een professionaliseringslag, waar jij mede invulling aan geeft. Onze organisatie doorloopt een fase van vernieuwing. Dat doen wij samen met onze medewerkers, cliënten, opdrachtgevers en partners. We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Het (her)bepalen van identiteit, focus, zichtbaarheid zijn kernonderdelen van deze opgave. Om onze ambities waar te maken zoeken wij een ‘geweldige’ coach en motivator voor onze teams.

Download vacature (PDF)

Ondernemende en enthousiaste TEAMCOACH beschermd wonen

Ter vervanging bij zwangerschapsverlof vanaf eind oktober 32-36 u/wk – Standplaats Venlo

Als Teamcoach heb je een operationele, leidinggevende rol. Je maakt deel uit van het MT en rapporteert aan de regiomanager. Wij zijn bezig met een professionaliseringslag, waar jij mede invulling aan geeft. Onze organisatie doorloopt een fase van vernieuwing. Dat doen wij samen met onze medewerkers, cliënten, opdrachtgevers en partners. We bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Het (her)bepalen van identiteit, focus, zichtbaarheid zijn kernonderdelen van deze opgave. Om onze ambities waar te maken zoeken wij een ‘geweldige’ coach en motivator voor onze teams.

Download vacature (PDF)

Enthousiaste en motiverende WOONCOACH WOONVOORZIENING

24-36u/ wk standplaats Venlo en Helden

Als wooncoach in deze woonvoorzieningen heb jij een sturende en motiverende rol voor de 13 cliënten die hier verblijven. Er is sprake van meervoudige problematieken, waaronder verslavingsproblematiek, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Jouw doel is het om onze cliënten te ondersteunen bij het toewerken naar zelfstandig wonen en zo zelfredzaam als mogelijk te maken in onze maatschappij. Dit vindt grotendeels plaats op de locatie zelf en is praktisch van aard. Daarnaast leid je de cliënt ook toe naar andere instanties voor bijvoorbeeld daginvulling, werk, behandeling en monitor je hoe de zorg verloopt.

Download vacature (PDF)

Enthousiaste en motiverende AMBULANT BEGELEIDER

nul uur/ wk standplaats Venlo

Als ambulant begeleider krijg jij een eigen caseload (soms in samenwerking met een collega), jij bent verantwoordelijk voor de voortgang van jouw cliënten. Het doel is om cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij, dit kan door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Veelal werk je vanuit een aangereikt plan van de gemeente waarbij jij verantwoordelijk bent voor de uitvoer, eventueel met andere betrokken hulpverleners of organisaties.

Download vacature (PDF)

Enthousiaste en motiverende AMBULANT BEGELEIDER

nul uur/ wk standplaats Maastricht

Als ambulant begeleider krijg jij een eigen caseload (soms in samenwerking met een collega), jij bent verantwoordelijk voor de voortgang van jouw cliënten. Het doel is om cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij, dit kan door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Veelal werk je vanuit een aangereikt plan van de gemeente waarbij jij verantwoordelijk bent voor de uitvoer, eventueel met andere betrokken hulpverleners of organisaties.

Download vacature (PDF)