Over ons

Waar anderen stoppen, gaan wij door en bieden we nieuwe mogelijkheden. Waar geen positiviteit meer is, zorgen we voor nieuw vertrouwen. Waar problemen ondraaglijk worden, bieden we een passende oplossing. En waar protocollen en regels niet werken, creëren we een werkbaar kader

Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak lukt het ons vaak om het leven van onze cliënten een positieve draai te geven. Onze begeleiders hebben het vermogen om cliënten hun vertrouwen terug te geven. Hierdoor wordt hulp geaccepteerd, worden brandjes geblust en worden stappen voorwaarts gezet.

Met wie werken wij?

Veel van onze cliënten hebben problemen op meerdere leefgebieden. Vaak gaat het om een combinatie van persoonlijke problematiek (verstandelijke beperking, verslaving en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke problemen. Er is niet altijd een passende oplossing voor deze doelgroep. Dit kan zijn omdat het gedrag niet te tolereren is, of omdat het sociale netwerk van ouders en familie niet meer passend is. Deze cliënten zijn ‘te goed’ voor een opname en ‘te slecht’ om zelfstandig te wonen of te functioneren. Bij RadarUitvoering Zuid krijgen zij een serieuze kans, ze voelen zich door ons begrepen.

Wij streven met onze cliënten naar een betere maatschappelijke positie en beter sociaal welbevinden.

Welke zorg leveren we?

RadarUitvoering Zuid levert zorg in het kader van:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), voornamelijk Zorg in natura (Zin) en soms Persoonsgebonden budget (Pgb)
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz), alleen op basis van Persoonsgebonden budget (Pgb).

Vaak hebben cliënten al een zorgindicatie. Hierin staan de zorg- en begeleidingsbehoeften beschreven. Als dit niet het geval is, kunnen onze intake coördinatoren inschatten in hoeverre iemand in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Daar waar nodig kunnen wij hierbij ondersteuning bieden.

Onze doelstellingen en werkwijze

  • de kwaliteiten van de clienten en zijn omgeving maximaal benutten
  • begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven
  • stabiliteit en groei creeren op alle leefgebieden
  • zoveel mogelijk samenwerken met andere partijen om een krachtig netwerk te bouwen rondom de kwetsbare client.

Onze begeleiding verloopt in vijf fasen.
Fase 0: Intake en indicatie
Fase 1: Acuut
Fase 2: Stabiliseren
Fase 3: Groeien
Fase 4: Naar zelfstandigheid
Fase 5: Tijdens zelfstandigheid.

Lees hierover meer in onze brochure .

Download brochure Wonen .

Onze diensten

Ambulante begeleiding

Begeleiding is maatwerk. Aan de hand van de probleemgebieden en mogelijkheden van de cliënt formuleren we doelen. Zowel de cliënt, de verwijzende instantie en de begeleider van RadarUitvoering zijn hierbij nauw betrokken. Cliënt en begeleiders worden zorgvuldig gematched. Afhankelijk van de zorgvraag worden er een of twee begeleiders ingezet.

Onze begeleiding is constructief, confronterend, ondersteunend, actief, perspectief verbredend en onorthodox.

Client Petra:

Mijn moeder, waarmee ik bijna altijd ruzie had, vertelde dat er iemand op bezoek kwam om me te helpen. Ik had helemaal geen zin in die bemoeienis. Toch ben ik even aangeschoven. Het was een fijn gesprek over waar ik naar toe wil met mijn leven. Zelfs mijn moeder moest stil zijn en kreeg kritische vragen over haar houding naar mij. Dat vond ik mooi. Ook vertelde de medewerker van RadarUitvoering precies wat ze voor me konden doen

Begeleid wonen

We hebben verschillende vormen van woonbegeleiding:

  • 24-uurs woonbegeleiding
  • semi-begeleid wonen
  • kamertraining
  • kleinschalig wonen.

Quote van client Mario:

Door de woonbegeleiding van RadarUitvoering kan ik beter voor mezelf zorgen. Inkopen en koken doe ik samen met mijn begeleiders en dat gaat me steeds beter af! In het weekend kook ik soms zelfs voor mijn buren. Ook verzorg ik mezelf beter dan vroeger.

*** Toelichting op onze werkzaamheden ten tijden van COVID-19 door Radar uitvoering Zuid  ***

Voor de Ambulante begeleiding en Beschermd Thuis;

We trachten zoveel mogelijk de individuele begeleiding door te laten gaan, alleen zullen we dit vaker op een andere manier vorm gaan geven. Middels beeldbellen en telefonisch contact (frequentie en tijden afgestemd met de behoefte van de cliënt) trachten we toch de nodige ondersteuning en begeleiding aan onze cliënten te bieden.

Daar waar reële noodzaak/vraag is gaan we over tot en door met huisbezoeken, wel met de gestelde richtlijnen,  sterk in acht houdende en door voorafgaand telkens een risico analyse te maken; Hoe voelt de cliënt zich? Heeft hij klachten, zo ja welke, en hoe zit het binnen de gezinssituatie etc. Vervolgens proberen we zoveel mogelijk buitenshuis af te spreken en een wandeling met cliënten te maken, natuurlijk wel daar waar het weer en de lichamelijke gemoedstoestand van de cliënt dit toelaat.

Beschermd wonen;

Op onze woningen blijven we 24-7 zorg bieden. Wel houden we ons strikt aan de gestelde richtlijnen rondom hygiëne en daar waar mogelijk hebben we maatregelen getroffen om besmetting  tegen te gaan. (Denk hierbij aan géén bezoek, eten in rondes, niet meer dan 3 mensen tegelijkertijd in de woonkamer etc.)

Ook nieuwe indicaties kunnen wij opnemen, waarbij we direct aan de slag zullen gaan met een telefonische intake.

Mocht je vragen hierover hebben, bel dan met kantoor op 077-7503788.

Met vriendelijke groet,

Directie Radar Uitvoering Zuid

Opdrachtgevers

Quote Wmo consulent:

RadarUitvoering laat cliënten niet snel vallen. Alleen veiligheid en het onbegeleidbaar zijn door bijvoorbeeld drugs- of psychische problematiek zijn uitsluitingscriteria. Wij werken graag met hen samen, zeker wanneer het om de meest kwetsbare en complexe cliënten gaat.

Vacatures

Voor onze woonvoorzieningen in de regio Venlo/Belfeld/Helden zijn wij op zoek naar:

FLEX-medewerker Wooncoach op de woonvoorziening

In deze voorziening verblijven 14 cliënten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er is sprake van meervoudige problematieken, waaronder verslavingsproblematiek, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking.

Klik hier voor de volledige omschrijving van de functie.

Staat jouw vacature er niet bij maar is toch je interesse gewekt in RadarUitvoering stuur dan een open sollicitatie aan tav. mevr. Marijn Telgenhof via sollicitatie@radaruitvoering.nl en vermeld erbij dat het om RadarUitvoering Zuid gaat.