Stichting Radar Uitvoering is gecontroleerd door accountants en voldoet onder andere aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2018 (ofwel voldoet aan de WNT eisen). Zie het document “controleverklaring van de onafhankelijk accountant”.

De directie en bestuur van Stichting Radar Uitvoering