Speciaal in specialistisch begeleiden

Sinds jaren ligt het ‘hart’ en de expertise van RadarUitvoering Oost bij ‘multi problem’ cliënten, die tussen wal en schip dreigen te vallen.

RadarUitvoering biedt in Twente en in de Achterhoek intensieve ambulante begeleiding voor deze moeilijke doelgroep. We werken met HBO opgeleide begeleiders die veel ervaring hebben op het gebied van complexe problematiek.

Life-coaching

Radar Uitvoering biedt begeleiding aan personen vanaf 14 jaar die problemen ervaren op het gebied van psychiatrie, verslaving, LVB, justitie of op een combinatie hiervan. Die problemen kunnen van invloed zijn op diverse leefgebieden, zoals: wonen, administratie, werk, dagbesteding, financiën, sociale contacten, gezondheid, etc. Onze begeleiding is maatwerk. Aan de hand van de probleemgebieden en mogelijkheden van de cliënt formuleert de cliënt samen met de lifecoach doelen. Zowel de cliënt, de verwijzende instantie en de lifecoach van RadarUitvoering zijn hierbij nauw betrokken. Cliënt en coaches worden zorgvuldig gematched. Daarna volgt intensieve, ambulante begeleiding.
Elke cliënt heeft een vaste lifecoach en een schaduwcoach.

Onze aanpak is constructief, confronterend, ondersteunend, actief, perspectief verbredend en onorthodox.

lo res RadarUitvoering Oost 14-10-15-1256

 

Training

We bieden naast begeleiding ook training aan onze eigen cliënten. Dit zijn individuele trainingen verzorgd door psychomotorisch therapeuten die bij ons in dienst zijn. Bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, emotie regulatietraining, rots & water en agressie regulatietraining.

Financiering?

Onze begeleiding wordt op verschillende manieren gefinancierd. Vanuit de:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • indicaties vanuit jeugdzorg
  • indicaties vanuit justitie