RadarUitvoering zet een stap extra!

Onze diensten in het welzijnswerk zijn heel divers. Een centraal uitgangspunt is dat de mensen waar het om gaat altijd nauw betrokken zijn. Of het nou om jongeren, gezinnen of oudere bewoners gaat. Ook zorgen we voor een goede relatie met de bestaande netwerken en partners die al in een wijk actief zijn.

Jongerenwerk en straathoekwerk

Rondhangen. Dingen kapot maken. Drank- en drugsgebruik. Waardoor ontstaat het? Verveling? Ouders, voor wie drinken heel gewoon is, die je de straat opsturen met een rugzak vol bier? Geen dak boven je hoofd waardoor je in een wereld van hosselen en overleven terechtkomt? Een licht verstandelijke beperking waardoor je speelbal wordt van een groep?

Wij bestrijden niet alleen gevolgen en overlast. We kijken naar oorzaken en beginnen bij het begin. Elke jongere heeft een talent en een droom. Werken aan een toekomstperspectief gaat hand in hand met minder overlast. Daar geloven wij in en daar staan wij als organisatie voor. Op een duurzame manier werken aan blijvende veranderingen.

Wijkaanpak

Onze ambitie is een samenleving die voor elkaar zorgt. Een samenleving die zo min mogelijk afhankelijk is van een overheid, professionals en loketten. Wij zetten in op het bieden van perspectief op meedoen; vrijwilligerswerk, werk en ondernemen. Bewoners doen mee en zetten zich actief in voor activiteiten die bij hen passen. We bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig. Onze insteek is leren van elkaar. Samen maken we meer mogelijk.

Gezinswerk

Onze gezinswerkers beoordelen signalen van jongeren, opvoeders, verwijzers om te beoordelen welke ondersteuning er nodig is. Samen met de cliënt wordt vastgesteld wat die wil en naar welk resultaat wordt gestreefd. Ook eventuele inzet en betrokkenheid van het eigen sociale netwerk komt dan aan de orde. Met aanvullende professionele ondersteuning en de VERVE methodiek (Veiligheid En Regie Voor Elk) zetten we in op het gewenste resultaat.

Onze gezinswerkers zijn heel toegankelijk en bieden waar nodig zelf ambulante ondersteuning. Ook de nazorg wordt geregeld als dit onderdeel is van het vervolgtraject. Bijvoorbeeld bij multiprobleem gezinnen met kinderen.

Activering

We zetten in op activering van jongeren om zelf in positie te komen en zelf activiteiten te organiseren. Met individuele ondersteuning werken we aan het toekomstperspectief van jongeren. Hierin zijn de jongeren zelf actief en verantwoordelijk voor hun eigen oplossingen. Wij nemen roer het niet over, wij steunen wel. We laten jongeren leren en weer geloven in zichzelf en een andere toekomst.

Jongerenwerkers zijn de spil in onze aanpak. Zij zijn waar de jongeren zijn. Op straat. Op hangplekken. Ze zijn straatwijs en maken echt contact. Met oprechte aandacht en zonder een jongere af te wijzen. Onze jongerenwerkers schuwen de confrontatie niet en laten jongeren inzien dat ze storend zijn voor anderen en voor zichzelf. Ze motiveren jongeren tot ander gedrag. Normen stellen en tegelijkertijd werken aan een beter toekomstperspectief.

lo res RadarUitvoering Oost 14-10-15-1697