Stichting RadarUitvoering Oost werkt in Overijssel en Gelderland met veel trots en passie aan ‘de Nieuwe Samenleving’. Een samenleving waarin men met zelfvertrouwen eigen keuzes maakt en waar we klaar staan voor elkaar met zo min mogelijk afhankelijkheid van de overheid en professionals. Radar brengt inwoners, gemeente, wijkteams, lokale bedrijven en betrokken partijen bij elkaar met als doel kwetsbare inwoners het gevoel geven dat zij ergens bij horen en participeren binnen de samenleving. Onze medewerkers zijn positief eigenwijs, zelfstandig, eerlijk, trots en gepassioneerd en gaan voortdurend op zoek naar verbinding van de juiste partijen ter verbetering van de levenskwaliteit in Overijssel en Gelderland. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers en zullen de vacatures hieronder plaatsen.

 

Er zijn op dit moment 2 vacatures beschikbaar:

Life Coach m/v  24/32 uur per week

Netwerkcoach m/v 20 uur per week

 

RadarUitvoering Oost is een jonge en dynamische organisatie waar ondernemerschap, kansen zien én krijgen en continu leren en groeien centraal staan. RadarUitvoering Oost biedt een breed scala aan dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn. Dit doen wij in verschillende gemeenten in Overijssel en Gelderland. De talenten, kansen en mogelijkheden van onze cliënten zijn onze belangrijkste uitgangspunten. Onze insteek is leren van elkaar; samen maken we meer mogelijk. Ons motto: werk doen dat je leuk vindt en daarmee succesvol en van betekenis zijn. RadarUitvoering Oost staat voor: ondernemend, overtuigd, samen en taakgericht.

Lifecoaching

De afdeling Lifecoaching richt zich op de begeleiding van – met name – jongvolwassenen met psychische en/of fysieke klachten. Zij hebben hun leven (thuis) niet op orde of hebben geen thuis. Wij begeleiden mensen met uiteenlopende hulpvragen op diverse leefgebieden, zoals wonen/huisvesting, financiën, sociaal functioneren en maatschappelijke participatie. Onze cliënten hebben vaak al (meerdere) hulpverleningstrajecten achter de rug; zonder het gewenste resultaat. Juist voor deze cliënten heeft RadarUitvoering Oost de intensieve interventieaanpak ontwikkeld, uitgevoerd door onze Life Coaches.

Voor de regio Twente – standplaats Enschede – zoeken wij een enthousiaste en ondernemende

Life Coach

m/v 24-32 u per week

Taken en verantwoordelijkheden

Je treedt op als coach en begeleider. Je ziet kansen en laat cliënten hun talenten inzetten. Als lifecoach werk je outreachend en ga je bij voorkeur ook op huisbezoek.

Tot je taken behoort het:

 • Bieden van individuele ambulante begeleiding, waarbij je toe werkt naar meer zelfredzaamheid van de cliënt;
 • Voorkomen en stabiliseren van crisissituaties door daadkrachtig en praktisch te handelen en de-escalerend te werken;
 • Opstellen van het zorgplan samen met de cliënt;
 • Op orde houden van de begeleidingsverslagen en evaluaties in het digitale dossier en hierover structureel rapporteren;
 • Onderhouden van contacten met organisaties die betrokken zijn bij (de zorg van) de cliënt;
 • Makelen en schakelen tussen instanties, gemeenten, hulpverleners en sociale netwerken;
 • Leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen.

Functie-eisen, competenties en ervaring

Als Life Coach ben je een positieve, doelgerichte en toegankelijke collega die tevens een meerwaarde is voor het team en de organisatie.

Verder vragen wij:

 • Een afgeronde HBO opleiding in de richting SPH/MWD of soortgelijk;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het coachen van en bieden van hulp aan mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden;
 • Faciliterende leiderschapskwaliteiten: je bent proactief en zichtbaar, resultaatgericht, weet te bekrachtigen, werkt planmatig en onderhoudt het proces en contacten;
 • Naast het bewaren van overzicht, tevens gevoel voor detail. Je weet de grens te bewaken tussen jouw verantwoordelijkheid en die van een ander;
 • Een netwerker en verbinder pur sang;
 • Een flexibele houding (geen 9 tot 5 mentaliteit), stressbestendigheid en creativiteit;
 • Interesse in mensen en sociale relaties: je verheldert vragen en behoeften, versterkt eigen kracht en zelfregie; van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Dat je woonachtig bent in Twente en dat je in bezit bent van een rijbewijs en eigen vervoer;
 • Bekendheid en een netwerk in de regio en kennis van de sociale kaart.

Het aanbod

RadarUitvoering Oost biedt een afwisselende baan in een jonge en dynamische organisatie met ruimte voor eigen inbreng en flexibele werktijden. Wij volgen de CAO Sociaal Werk. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie ingeschaald in schaal 8.

Solliciteren?

Spreekt de functie je aan en voldoe je volledig aan de criteria? Stuur dan je sollicitatie (Motivatiebrief 1x A4, CV max 2x A4) uiterlijk maandag 3 december 2018 naar sollicitatie@RadarUitvoering.nl t.a.v. Linda Holtz, HR manager. Vermeld s.v.p. in het onderwerp Sollicitatie Lifecoach – en ook je naam. De 1e ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 50 en de 2e ronde sollicitatiegesprekken in week 51.

Meer weten?

Neem voor vragen over de functie contact op met Franco Floris, teamcoach 06-19281489.

Radar Uitvoering Oost maakt onderdeel uit van de Radar- Incluzio bv, een landelijke opererende organisatie met een eigen visie en uitvoering op het gebied van zorg & welzijn Nieuwe Stijl.

 

 

 

 

RadarUitvoering Oost is een jonge en dynamische organisatie waar ondernemerschap, kansen zien én krijgen en continu leren en groeien centraal staan. RadarUitvoering Oost en Participe voeren sinds 2018 het nieuwe wijkwelzijnswerk uit in Enschede Zuid en West. Dit doen wij onder de naam SVEN; Samen Versterken van Enschede door Noaberschap. Samen met inwoners, het stadsdeelmanagement, de wijkteams en (in)formele organisaties werken wij aan het bevorderen van de leefbaarheid vanuit het gedachtengoed van de inclusieve wijk. Bewoners staan bij ons centraal. Wij werken vraaggericht en in co-creatie aan sociale verandering. Present zijn in de buurten en wijken, doen wat nodig is, werken aan verbinding in de samenleving, mensen laten meedoen, dat is waar SVEN en RadarUitvoering Oost voor staan.

Voor stadsdeel West zoeken wij een enthousiaste en ondernemende:

Netwerkcoach m/v

20 uur per week

Taken en verantwoordelijkheden Netwerkcoach

Als Netwerkcoach vorm je de spil in de wijk. Je werkt vol passie aan de sociale betrokkenheid van zelfredzame en kwetsbare wijkbewoners en bent als geen ander in staat om (netwerk-)partners actief met elkaar te laten participeren ter verbetering van de levens-kwaliteit van wijkbewoners. Je versterkt de eigen kracht en zelfregie van bewoners en werkt aan sociale verbinding in de buurten en wijken van stadsdeel West.

De Netwerkcoach:

 • Heeft een multidisciplinaire rol aIs initiator, aanjager, verbinder en procesbegeleider, aansluitend bij de energie van de wijkbewoners.
 • Onderhoudt actief contact met wijkbewoners, partners en ondernemers in stadsdeel West; kent de sociale kaart als geen ander en weet deze te gebruiken;
 • Verbindt vragen en behoeften van kwetsbare wijkbewoners aan de potenties van actieve bewoners, maakt verbindingen binnen en tussen (groepen) wijkbewoners mogelijk en betrekt (waar nodig) samenwerkende partners;
 • Stimuleert, coacht en faciliteert bewoners(groepen) bij wijk- en bewonersinitiatieven;
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de Wijkwijzers in West.
 • Neemt initiatief voor projecten in de wijk aansluitend op de vraag/behoefte.

Wij vragen:

 • Een afgeronde relevante Hbo-opleiding (bijvoorbeeld Social Work, CMV);
 • Een netwerker en verbinder pur sang;
 • Faciliterende leiderschapskwaliteiten: je bent pro-actief en zichtbaar, resultaatgericht, weet te bekrachtigen, werkt planmatig en onderhoudt het proces en contacten;
 • Interesse in mensen en sociale relaties: je verheldert vragen en behoeften, versterkt eigen kracht en zelfregie; van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’;
 • Een teamplayer en samenwerker: je beweegt je gemakkelijk in uiteenlopende systemen, doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen;
 • Gevoel voor rollen, posities en verantwoordelijkheden: je bent in staat om in een complex ‘speelveld’ je rol helder te hebben;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Een flexibele houding (geen 9 tot 5 mentaliteit), stressbestendigheid en creativiteit;
 • Bekendheid met de stad Enschede en de sociale kaart; je bent woonachtig in (de omgeving van) Enschede;
 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Het aanbod

RadarUitvoering Oost biedt een dynamische baan in een uitdagende opdracht met ruimte voor eigen inbreng en flexibele werktijden. Wij volgen de CAO Sociaal Werk. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie ingeschaald in schaal 8.

Solliciteren? Spreekt de functie je aan en voldoe je aan de criteria?  Stuur dan je sollicitatie (Motivatiebrief 1x A4, CV max 2x A4) uiterlijk 3 december a.s. naar sollicitatie@RadarUitvoering.nl t.a.v. Mirjan Hijink. Vermeld ‘Sollicitatie Netwerkcoach Enschede’.

Meer weten?

Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Mirjan Hijink Coördinator welzijn, mhijink@radaruitvoering.nl, tel. 06-11583409.