Adressen

Kantoor Rheden
Jonkvrouw Brantsencentrum
Dorpsstraat 70
6991 HH Rheden

Stichting STOER, de Elleboog
Nieuw-Schoonoord 2
6881 TV Velp

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden en Rozendaal (MVT)
Zorgcentrum Rhederhof
Worth Rhedenseweg 55
6991 DW Rheden

Over Radar Uitvoering Rheden

Radar Uitvoering Oost is samen met de partnerorganisaties Stichting MVT en Stichting STOER sinds 2016 actief in de verschillende dorpen van de gemeente Rheden en Rozendaal.
Daarnaast coördineert zij de vrijwilligers vacaturebank voor vrijwilligerswerk.

Met onze medewerkers en vrijwilligers ondersteunen wij inwoners om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen én om samen met hen wijken en buurten socialer te maken. Dit vanuit de missie dat wij willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen, jong & oud, voor elkaar én voor hun omgeving zorgen. Honderden bewoners zijn actief met tal van activiteiten in de gemeente. Wij ondersteunen deze mooie initiatieven en zorgen voor de verbinding tussen verschillende netwerken. Onze insteek is leren van elkaar want samen maken we meer mogelijk! Hierbij altijd uitgaande van de energie en het enthousiasme van de inwoners.

Waar vind u ons?

De jongerenwerkers, krachtcoaches en participatiecoach zijn in de gehele gemeente Rheden te vinden. Tijdens spreekuren in dorps- en buurthuizen zoals De Poort in Velp, De Oase in Dieren en Willem de Zwijger in Rheden en bij inwoners thuis. Het Jongerenwerk heeft daarnaast ook wekelijkse inlopen voor jeugd en jongeren in De Poort en De Oase.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Jongerenwerk

straatspeeldag-onderdebeumkes

Radar Uitvoering Oost geeft binnen de gemeente Rheden invulling aan het jongerenwerk. Onze jongerenwerkers werken zowel ambulant als accommodatiegericht. Zij werken samen in een netwerk van andere organisaties en brengen de leefwereld en gedragingen van jongeren in kaart. Hierbij geven ze de eerste aanzet tot gedragsverandering.  Daarnaast worden jongeren middels een beloningssysteem gestimuleerd voor het tonen van positief gedrag. Het monitoren van dit gedrag  gebeurt tijdens de jongerenwerk activiteiten. De jongerenwerkers hebben ook regelmatig contact met zowel school als het thuisfront en zetten hiermee het beloningssysteem door. Door de goede samenwerking met scholen kunnen de jongerenwerkers ook preventief handelen in het voorkomen van schooluitval

Het jongerenwerk is te vinden in:

VELP
The Maxx in buurthuis De Poort
Maandag tussen 17.00 en 19.00 uur
Second House (voor kinderen van 8-12 jaar) in buurthuis De Poort
Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 09.00
Dinsdag, woensdag en donderdag ook van 14.30 tot 21.00 uur

DIEREN
The Unit in de Oase
Woensdag tussen 19.00 en 21.00 uur

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Krachtcoaches

Als u een idee heeft om het wonen in uw straat prettiger te maken dan helpen wij als krachtcoach u daar graag bij op weg!

Onze ambitie is een samenleving met mensen die voor elkaar en voor hun omgeving zorgen. Samen met de inwoners werken wij aan het vergroten van de leefbaarheid waardoor de sociale samenhang vergroot wordt.

De krachtcoaches staan dichtbij en ondersteunen u bij het aanvragen van een subsidie “Sociale Initiatieven”. Iedere krachtcoach heeft een goed overzicht van alle bestaande organisaties en activiteiten in zijn of haar buurt (werkgebied) en kunnen u hier informatie over verstrekken.

Spreekuur van de krachtcoaches:

RHEDEN
Dorpshuis Willem de Zwijger
Woensdag tussen 13.30 en 16.00 uur
Ingrid Jansen

VELP
De Poort
Woensdag van 9.30 tot 12.00 uur
Walter van Vliet

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Loket vrijwilligerswerk

De participatiecoach die verbonden is aan de vrijwilligerscentrale van de gemeenten Rheden en Rozendaal ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 

Zoek je vrijwilligerswerk of heb je vragen over vacatures in vrijwilligerswerk dan kan je altijd zonder afspraak bij de infopunten in de drie dorpshuizen binnenlopen voor meer informatie. Participatiecoach Filiz Okan helpt je graag op weg. De tijden zijn: 

MFC de Oase,
Ericaplein 1 te Dieren
vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur

Buurthuis De Poort,
Van Heeckerensstraat 201 te Velp
woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur

Dorpshuis Willem de Zwijger,
mr B. v. Leeuwenplein 3 te Rheden
woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur. 

Website

De website www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden  wordt regelmatig ververst met nieuwe vacatures in vrijwilligerswerk waarop iedereen kan reageren. Ook organisaties kunnen op deze vacaturesite hun vacatures plaatsen. Deze site biedt tevens algemene informatie over vrijwilligerswerk.

Ondersteuning en advies op maat

Vrijwilligers en besturen van inwonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties die vragen hebben over hoe het vrijwilligerswerk zo prettig en adequaat mogelijk in te richten, kunnen met participatiecoach Filiz Okan contact opnemen. Zij kan u hierbij ondersteunen. Ook voor andere vragen over vrijwilligersbeleid en slim organiseren, zoals fondswerving, public relations, vrijwilligersverzekering en samenwerken, kunt u bij Filiz Okan terecht. 

Trainingen en workshops

Regelmatig biedt het Loket Vrijwilligerswerk trainingen, workshops en themabijeenkomsten aan. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor gratis opgeven. De website biedt de meest recente informatie. 

Meer weten?

Neem dan contact op met: 

Stichting STOER 

De naam stichting STOER staat voor Senioren Teams Ondersteunen Elkaar in Rheden en Rozendaal. STOER is dan ook een stichting voor en door senioren.  

Bij stichting STOER kunnen alle thuiswonende senioren terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Deze hulp en ondersteuning is gratis.

De betrouwbare en professioneel geschoolde vrijwilligers komen bij u thuis om samen met u te bekijken op welke manier u het beste ondersteuning kunt gebruiken. Deze hulp is heel breed en kan bestaan uit ondersteuning bij een aanvraag voor een aanpassing in de woning, begeleiding bij het zoeken naar een geschikte activiteit waardoor u in contact met anderen komt of hulp bij het invullen van lastige formulieren.

Daarnaast kunnen ook familieleden, kennissen en buren van senioren die informatie en advies wensen onze hulp inschakelen.

Alles is erop gericht om de senior zo lang mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving zelfstandig te kunnen laten wonen. 

De projecten die door stichting STOER worden uitgevoerd zijn: 

  • Huisbezoekproject 70-plus gemeente Rheden en 75-plus gemeente Rozendaal
  • Regeling Mijn Huis Mijn Toekomst vanaf 55 jaar gemeente Rheden en Project 65 jaar gemeente Rozendaal
  • Project Vrijwillige ouderenadviseurs 
  • Project Dag van de Ouderen 

Meer weten?

Neem contact op met: 

Website: www.stichtingstoer.nl

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden en Rozendaal(MVT)

MVT biedt informatie, advies en praktische hulp. Soms is een luisterend oor al voldoende.
Er is dagelijks een spreekuur waar vrijwilligersvragen binnen krijgen. Er komen allerlei hulpvragen binnen. Bijvoorbeeld een verzoek voor een slechtziende man die wil gaan vissen. Dan benaderen we een visvereniging om een vrijwilliger te vinden. Of een van onze vrijwilligers zet samen met een inwoner de eerste stap naar een maaltijd in het dorpshuis. Er is de laatste tijd veel vraag naar maatjes voor mensen die in een isolement zijn geraakt. MVT werkt samen met de professionele zorg als een situatie te complex is.
Als de vraag helder is wordt er een vrijwilligersorganisatie benaderd, bijvoorbeeld Humanitas, een buurtinitiatief of een vrijwilliger van  MVT zelf.
We ondersteunen de mantelzorgers en hun netwerk met mantelzorgcafés, projecten op scholen, aandacht in de wijken en met de inzet van vrijwillige netwerkcoaches.

Meer weten?

Neem contact op met:

Website www.mvtrheden.nl

Facebook MVT, Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp