Adres RadarUitvoering Enschede

Velveweg 55
7533 XE Enschede

Over RadarUitvoering Enschede

RadarUitvoering wil op innovatieve wijze de burgerkracht versterken, zodat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen in het maken van een sociale en leefbare wijk. Daarvoor zetten onze krachtcoaches in op het bereiken en vergroten van de betrokkenheid van bewoners die nog niet actief zijn.  Hierdoor wordt de zelf- en samenredzaamheid vergroot.

 

In welke wijken zijn we werkzaam??

Met ingang van 2018 is RadarUitvoering Oost werkzaam in de stadsdelen Zuid en West. Wij werken in Enschede samen met Participe, onder het label SVEN.

Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, dat is waar SVEN voor staat. SVEN is een samenwerkingsverband tussen RadarUitvoering Oost en Participe, twee welzijnsorganisaties die elkaar aanvullen en versterken. Bij SVEN staat bewonersparticipatie en het ondersteunen bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in een buurt of wijk centraal. Meedoen, een bijdrage leveren aan de buurt/wijk/samenleving, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt, dat is waar de netwerkcoaches van SVEN een bijdrage aan leveren. De netwerkcoaches zijn present in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties.

Onze medewerkers

Zuid

Jeroen Wams
06-21429424
jwams@radaruitvoering.nl

Bertus Siemerink
06-15437184
bsiemerink@radaruitvoering.nl

Jolande van den Bergh
06-54978490
j.van.den.bergh@participe.nu

West

Arife Nisli Alkan
06-38761652
a.nisli-alkan@participe.nu

Sigrid Binksma
06-15093370
sbinksma@radaruitvoering.nl

Jolande van den Bergh
06-54978490
j.van.den.bergh@participe.nu

Wijkwijzer Zuid en West

Jolande van den Bergh
06-54978490
j.van.den.bergh@participe.nu