Adres RadarUitvoering Enschede

Noordhollandstraat 4
7543 WB Enschede

Over RadarUitvoering Enschede

RadarUitvoering wil op innovatieve wijze de burgerkracht versterken, zodat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen in het maken van een sociale en leefbare wijk. Daarvoor zetten onze krachtcoaches in op het bereiken en vergroten van de betrokkenheid van bewoners die nog niet actief zijn.  Hierdoor wordt de zelf- en samenredzaamheid vergroot.

PowerWij voeren ook het sociaal beheer uit in buurthuis ’t Ni-je Terphoes in de wijk Boswinkel. Dit betekent dat wij samen met bewoners aan een toekomstbestendig wijkcentrum werken. Het wijkcentrum is beschikbaar voor wijkbewoners, maar ook lokale ondernemers en andere voorzieningen vinden hier onderdak.  Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten. De ruimtes worden optimaal benut en steeds meer bewoners weten de weg naar het wijkcentrum te vinden. Wij stimuleren zelfbeheer en ondersteunen bewoners om het zelfbeheer samen verder te ontwikkelen.

Kom gerust eens binnen lopen om ons te ontmoeten!

Een ruimte in t Ni-je Terphoes huren? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op met Sandra EstévezSEstevez@radaruitvoering.nl of 053-461 92 26.

Download hier onze folder

 

In welke wijken zijn we werkzaam??

Met ingang van 2018 is RadarUitvoering Oost werkzaam in de stadsdelen Zuid en West. Wij werken in Enschede samen met Participe, onder het label SVEN.

Samen Versterken van Enschede door Noaberschap, dat is waar SVEN voor staat. SVEN is een samenwerkingsverband tussen RadarUitvoering Oost en Participe, twee welzijnsorganisaties die elkaar aanvullen en versterken. Bij SVEN staat bewonersparticipatie en het ondersteunen bij het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in een buurt of wijk centraal. Meedoen, een bijdrage leveren aan de buurt/wijk/samenleving, van betekenis zijn, gemeenschapszin en je veilig voelen in de buurt, dat is waar de netwerkcoaches van SVEN een bijdrage aan leveren. De netwerkcoaches zijn present in de wijk, zij zijn veelvuldig op straat, bij vindplaatsen in de wijk of bij mensen thuis. Zij signaleren, ondersteunen bij (het opzetten van) initiatieven en verbinden bewoners aan bewoners en aan organisaties.

Onze medewerkers

Zuid

Jeroen Wams
06-21429424
jwams@svenenschede.nl

Bertus Siemerink
06-15437184
bsiemerink@svenenschede.nl

Jolande van den Bergh
06-54978490
jvandenbergh@svenenschede.nl

Arife Nisli Alkan
06-38761652
aalkan@svenenschede.nl

West

Bertus Siemerink
06-15437184
bsiemerink@svenenschede.nl

Gijs Gerink
06-38763158
ggerink@svenenschede.nl

Mirjan Hijink
06-11583409
mhijink@svenenschede.nl