Met maatwerk, enthousiasme en een onorthodoxe aanpak, uw partner in zorg en begeleiding.

Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak lukt het ons vaak om het leven van onze cliënten een positieve draai te geven. Onze begeleiders hebben het vermogen om cliënten hun vertrouwen terug te geven. Hierdoor wordt hulp geaccepteerd, worden brandjes geblust en worden stappen voorwaarts gezet.

‘Waar anderen stoppen, gaan wij door en bieden we nieuwe mogelijkheden. Waar geen positiviteit meer is, zorgen we voor nieuw vertrouwen. Waar problemen ondraaglijk worden, bieden we een passende oplossing. En waar protocollen en regels niet werken, creëren we een werkbaar kader’

RadarUitvoering Zuid

Innovatieve en daadkrachtige partner  in zorg en welzijn.

De professionals van Radar Uitvoering Oost zijn in staat om bruggen te slaan tussen de diverse leefgebieden waarin de cliënten vastlopen. Door hun hands-on aanpak, denken en werken buiten de soms geëffende paden krijgen cliënten weer zicht op een perspectief biedende toekomst.

‘Door te kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Uitgaan van eigen krachten is de kunst om te kunnen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.’

RadarUitvoering Oost
Klankbordgroep

Sinds juli 2016 is RadarTalent een nieuw onderdeel van RadarUitvoering geworden. Deze tak richt zich op talentontwikkeling van iedereen die naar of tussen werk bewogen moet worden. Daarvoor is het belangrijk een cliënt goed te leren kennen. Hier is bij gemeentes en organisaties vaak maar beperkte tijd en budget voor. Daarom hebben gedragswetenschappers de RadarTalentscan ontwikkeld.

Een praktisch instrument dat een compleet beeld geeft van de talenten, wensen en mogelijkheden van élke cliënt. De online scan activeert, is speciaal ontwikkeld voor middelbaar / lager gekwalificeerden en in meerdere talen (waaronder Arabisch) beschikbaar. Met het TalentPaspoort, de overzichtelijke en begrijpelijke output op één A4, kunt u direct in gesprek met uw cliënt over een passend perspectief!

Meer weten?

Kijk op www.radartalentscan.nl of neem contact met ons op via info@radartalent.nl
Margriet van der Heijden 06 2122 0905
Christianne van de Beek 06 2520 6621

RadarTalent