Met maatwerk, enthousiasme en een onorthodoxe aanpak, uw partner in zorg en begeleiding.

Door maatwerk, enthousiasme en een soms onorthodoxe aanpak lukt het ons vaak om het leven van onze cliënten een positieve draai te geven. Onze begeleiders hebben het vermogen om cliënten hun vertrouwen terug te geven. Hierdoor wordt hulp geaccepteerd, worden brandjes geblust en worden stappen voorwaarts gezet.

‘Waar anderen stoppen, gaan wij door en bieden we nieuwe mogelijkheden. Waar geen positiviteit meer is, zorgen we voor nieuw vertrouwen. Waar problemen ondraaglijk worden, bieden we een passende oplossing. En waar protocollen en regels niet werken, creëren we een werkbaar kader’

RadarUitvoering Zuid

Voor onze woonvoorzieningen in de regio Venlo/Belfeld/Helden zijn wij op zoek naar:

FLEX-medewerker Wooncoach op de woonvoorziening

In deze voorziening verblijven 14 cliënten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er is sprake van meervoudige problematieken, waaronder verslavingsproblematiek, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking.

Klik hier voor de volledige omschrijving van de functie.

Innovatieve en daadkrachtige partner  in zorg en welzijn.

De professionals van Radar Uitvoering Oost zijn in staat om bruggen te slaan tussen de diverse leefgebieden waarin de cliënten vastlopen. Door hun hands-on aanpak, denken en werken buiten de soms geëffende paden krijgen cliënten weer zicht op een perspectief biedende toekomst.

‘Door te kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat ze niet kunnen. Uitgaan van eigen krachten is de kunst om te kunnen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.’

RadarUitvoering Oost
Klankbordgroep
AKJ vertrouwenspersoon

RadarUitvoering en Incluzio zijn ISO-gecertificeerd